Училищен екип

2019г.-2020г.

Име,презиме и фамилия Длъжност
1. Димитринка Атанасова Цветкова диpектор
2. Анелия Кирилова Калойрова старши учител начален етап на основното образование
3. Светлана Дончева Сарафова старши учител начален етап на основното образование
4. Людмил Младенов Цветков старши учител начален етап на основното образование
5. Петя Йовчева Коева  учител начален етап на основното образование
6. Велка Георгиева Костова старши учител начален етап на основното образование
7. Гергана Стоянова Сербезова касиер