Достъп до информация

Достъп до обществена информация по ЗДОИ


Приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация – канцеларията на училището за услуги на потребителите

 

 

НУ“Св.св. Кирил и Методий“

с.Нова махала, общ. Николаево, обл. Стара Загора

e – mail: nunmah@abv.bg

Приемна за потребители – канцелария

Работно време: понеделник – петък ;  8:00 до 16:00 часа

 

 

Годишен отчет 

     ЗДОИ-Годишен отчет 2021г.

      ЗДОИ-Годишен отчет 2022 г.