Начално училище „Св.св.Кирил и Методий „

Адрес: с.Нова махала , община Николаево , обл.Стара Загора

тел. за контакти /Директор/ : 04330 / 21 76
e-mail: info-2407136@edu.mon.bg