РД 10-168 Заповед – преминаване в ОРЕС 24.01.2023 г.

РД 10-157 Заповед – неучебни дни 18 – 23.01.2023 г.

 

Уважаеми родители,

от 01.12.2021 г.

учебните занятия за учениците от I-IV клас  се провеждат в електронна среда от разстояние.

РД 10-124 Заповед – преминаване в ОРЕС 01.12.2021 г.

 

Уважаеми родители,

от 27.10.2021 г. до 12.11.2021 г.

учениците от НУ“Св.св. Кирил и Методий“, с. Нова махала ще учат на ротационен принцип за 14 дневен срок.

РД-10-86 Заповед РОТАЦИЯ-ОРЕС

Уважаеми родители,

от 08.11.2021 г.

учебните занятия за учениците от I-IV клас  се провеждат в електронна среда от разстояние.

РД 10-102 Заповед – ОРЕС

 

 

 

 

Информация за родители на деца записани в първи клас за отпускане на еднократна помощ за началото на учебната година 2021/2022г.

RD-16-7185


Уважаеми родители,

от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г.

учениците от НУ“Св.св. Кирил и Методий“, с. Нова махала ще работят по проектни дейности по следния график:

1час – 9.00 ч.-9.20 ч.

2 час – 9.30 ч. -9.50 ч.

3 час – 10.10 ч. -10.30 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11.00 ч.

5 час -11.10 ч. -11.30 ч.

6 час -11.40 ч. – 12.00 ч.


COVID-19

ПОСЛАНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

•  Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•  Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•  Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•  Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

•   Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

•  Насърчавайте детето да бъде активно.

•  Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

•  Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

•  Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

•  Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

ОБРЪЩЕНИЕ

към

учениците, учителите и родителите в

НУ Св.св. Кирил и Методий“, с. Нова махала, общ. Николаево

Във връзка с с обявената национална грипна епидемия, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България се обръщаме към Вас:

1.Уважаеми ученици, моля да ограничите максимално достъпа си до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора /заведения, клубове, магазини и други/. Престоявайте възможно най-дълго в домовете си в почивните дни.

2.Максимално ограничете физическия контакт при среща с хора – ръкостискания, прегръщане, близко общуване.

3.Препоръчваме на всяко семейство до подготви детето си за учебните занятия като му осигури лични предпазни средства /дезинфектант за ръце или мокри кърпички за дезинфекция на спиртна основа/ и да изисква при изхвърлянето им да се поставят в завързана найлонова торбичка в наличните кошчета на територията на училището.

4.Всички ученици, учители и служители да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището. Ръцете да се мият или да се дезинфекцират в края на всеки учебен час и задължително преди храна и след използване на тоалетни. Да се следи за проветряването на класната стая всяко междучасие.

5.Уважаеми ученици и учители, моля да бъдете търпеливи и да осигурите условия за работата на помощния персонал в училището при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасия: ученически и учителски места, врати и дръжки на класни стаи, цялостно почистване на тоалетни, парапети на стълбища, мебели, подове, коридори  и други. Действията по дезинфекция и почистване са осигурени с необходимите препарати, консумативи и материали и са съгласувани в РЗИ, като честота, приложимост и ефективност.

6.Уважаеми родители, разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да осигурите нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона.

7.Уважаеми родители, достъпът до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица до отминаване на епидемиологичната обстановка.

8.Молим Ви да изпращате и посрещате децата си до входната врата на училището до второ разпореждане. Контактите с директора, класните ръководители, служителите ще се осъществява по телефона.

9.Отмеят се всички концерти, продукции, родитело-учителски срещи до второ нареждане.

Благодарим Ви за съдействието и разбирането!

Грипна вакания от 05.03.2020 г. до 11.03.2020 г.