2023/2024

1 Протокол – 1 заседание на Обществен съвет

2 Протокол – 2 заседание на Обществен съвет

3 Протокол – 3 заседание на Обществен съвет

4 Протокол – 4 заседание на Обществен съвет

5 Протокол – 5 заседание на Обществен съвет

6 Протокол – 6 заседание на Обществен съвет

7 Протокол – 7 заседание на Обществен съвет

2022/2023

1 Протокол- 1 заседание на Обществен съвет

2. Протокол- 2 заседание на Обществен съвет

Протокол- учредително събрание на Обществен съвет 15.12.2022 г.

РД 10-130 Заповед – определяне на поименен състав на общ. съвет

Състав на Обществен съвет 2022-2023

2 Протокол- 2 заседание на Обществен съвет

3 Протокол – 3 заседание на Обществен съвет съвет

4 Протокол – 4 заседание на Обществен съвет

5 Протокол – 5 заседание на Обществен съвет

6 Протокол – 6 заседание на Обществен съвет съвет

7 Протокол – 7 заседание на оОбществен съвет

8 Протокол – 8 заседание на Обществен съвет

9 Протокол – 9 заседание на Обществен съвет

2021/2022

1 Протокол- 1 заседание на Обществен съвет

2 Протокол- 2 заседание на Обществен съвет

3 Протокол- 3 заседание на Обществен съвет

4 Протокол – 4 заседание на Обществен съвет

5 Протокол- 5 заседание на Обществен съвет

6 Протокол – 6 заседание на Обществен съвет

7 Протокол – 7 заседание на Обществен съвет

8 Протокол – 8 заседание на Обществен съвет

9 Протокол – 9 заседание на Обществен съвет

10 Протокол – 10 заседание на Обществен съвет

 

2020/2021

1 Протокол- 1 заседание на Обществен съвет

2 Протокол- 2 заседание на Обществен съвет

3 Протолкол-3 заседание на Обществен съвет

4 Протокол – 4 заседание на Обществен съвет

5 Протокол -5 заседание на Обществен съвет

6 Протокол – 6 заседание на Обществен съвет

7 Протокол- 7 заседание на Обществен съвет

8 Протокол – 8 заседание на Обществен съвет

2019/2020

1 Протокол – 1 заседание на Обществен съвет

Състав на Обществен съвет 2019-2022

РД 10-117 Заповед определяне на поименен състав на общ. съвет

2 Протокол – 2 заседание на Обществен съвет

3 Протокол- 3 заседание Обществен съвет

4 Протокол- 4 заседание на Обществен съвет

5 Протокол- 5 заседание на Обществен съвет

6 Протокол- 6 заседание на Обществен съвет

8 Протокол – 8 заседание на Обществен съвет

2018/2019

1 Протокол-1 заседание на Обществен съвет

2 Протокол-2 заседание на Обществен съвет

3 Протокол – 3 заседание на Обществен съвет

4 Протокол – 4 заседание Обществен съвет

5 Протокол – 5 заседание на Обществен съвет

6 Протокол – 6 заседание на Обществен съвет

7 Протокол – 7 заседание на Обществен съвет

8 Протокол – 8 заседание на Обществен съвет

9 Протокол – 9 заседание на Обществен съвет

2017/2018г.

1 Протокол – 1 заседание на Обществен съвет

2 Протокол – 2 заседание на Обществен съвет

3 Протокол – 3 заседание на Обществен съвет

4 Протокол – 4 заседание на Обществен съвет

5 Протокол – 5 заседание на Обществен съвет

7 Протокол – 7 заседание Обществен съвет

8 Протокол – 8 заседание Обществен съвет

9 Протокол – 9 заседание Обществен съвет


7 Протокол+присъствен списък заседание Общ. съвет

6 Протокол+присъствен списък заседание Общ. съвет

5 Протокол+присъсттвен списък заседание Общ. съвет

4 Протокол+присъствен списък заседание Общ. съвет

3 Протокол+присъствен списък заседание Общ. съвет

2 Протокол+присъствен списък заседание Общ. съвет


РД 10-106 Заповед – определяне на техническо лице за общ. съвет

Състав на Обществен съвет – 2016 – 2019 г.

РД 10-105 Заповед – определяне на поименен състав на общ. съвет

2 Присъствен списък – учредително събрание

Протокол учредително заседание 13.12.2016 г.

РД 10-104 Заповед – свиквне на учредително събрание

Покана учредсително събрание на Обществен съвет

1 Присъствен списък Обществен съвет

Протокол общо събрание на родителите

РД 10-97 Заповед – брой на членовете на Обществен съвет

РД 10-92 Заповед – лице за водене на протокол

Покана – Обществен съвет

278 Заповед свикване на общо събрание на родители – 23.11.2016 г.
>