Рубрика по БДП

Училищна комисия по БДП:

Председател: Людмил Цветков

Членове:

1. Светлана Сарафова

2. Петя Коева

График с часовете по БДП

Информация и анализи

Мероприятия

Набелязване на мерки

План-програма за действие 2022-2023 г. за БДП

 

29 – юни – 2022г.

Презентация за безопасност на движението