Снимки2016г./2017г.

ТРЕТИ МАРТ 2017г.


image-0-02-05-fd0ca98c814a19041087be7a7ab5e8d61d3000a6859f1f171a807170e83016c5-Vimage-0-02-05-f00a4af50c9f754ab68375f732d8652fd07574a7b2f99f760b94b7744b4a2737-Vimage-0-02-05-f19f553c6a3032136ea3599e6a7f86503488d7c1c8d1d25c6a5e21c9210390e9-Vimage-0-02-05-eca08c0935622f121adaf528462044078e46631abe7365c2d2ab8ff0344510b6-Vimage-0-02-05-e16b3632b82f9c097dd6f516a095c51067eaeb803249cf8cba80b1fa8651af07-Vimage-0-02-05-dc629b956f865aadfae3b13917fbc75ba8e33bf797acbf0a77da9ac62d007e53-Vimage-0-02-05-db2609b98353f1fc3fb7755885f13365efb021662c45c08fa7c940d6fe19067c-Vimage-0-02-05-d198e5085213bca1019c19148e30af19c18c17a171ae4b907edb80509fb3e356-Vimage-0-02-05-ce516abfb4235baa14f80894dd87b9a6c2a9a4e4136afc0a056d47889415d468-Vimage-0-02-05-c7f11a6b4f69a882bda8f9c9d83e705be636ca28a15bec988ebc9fcbe08889a7-Vimage-0-02-05-be92130c9021be6a41b11a7412ef0ca5b8d6ffb592b07b740e95b3c1dbc2f310-Vimage-0-02-05-971188129464c696a10e9df4c4cf012a9baec14921671dd64efe48c835634055-Vimage-0-02-05-345090ac5dc18144ca46024c7f0efe7d472de67d9d2e970bc31fa5b894d1bdf8-Vimage-0-02-05-59797bd3de96198c3291fdc468814807309ccb1f4abab91563b5796b419b3dd7-Vimage-0-02-05-7927b303808a15593338070b0e57ba79f0b1ffe165d6795d90f0b6e4095ad59f-Vimage-0-02-05-6207db756be645eff68ff8071bd6bab98fab08cfc3fb47d8f3bf2a320b2fb1f9-Vimage-0-02-05-4651a0cd844efdc49e9c3fae783f4c08acf499a753c91fb4b84bf60b53920992-Vimage-0-02-05-3232b4bfb8f4cfb944c09c0993ce405093242a2102c023398247a3b2d490621a-Vimage-0-02-05-1846e5e52b26e14100564b67159d0f6ddab394f201277c4adfc5ae6c6779a6c2-Vimage-0-02-05-2507d13bfdb8a3334992dbb2f11f1daf66dc7d52fd1ab425ab38bed800172999-Vimage-0-02-05-998b4f97902ee7ddcd9d77ff5ba0e96ceaa4ffaf28cfcedff035fc2eba4379c8-Vimage-0-02-05-0982f0c22d94576fbf70c1cbe3a942b4d7fdcc3499089fbc364fa9ce60169439-Vimage-0-02-05-969e63ed1913fc04719e296ae20b46606ddd2a36908450041d467e7a14c6e0cf-Vimage-0-02-05-0907c56761476bcf4e36e824fb081157bcb93bc3ef9f487763cae2bb3d2f94d3-Vimage-0-02-05-81f120ac4f2a4662eedf77f05eb754aef4e002dcd6fabbb312d473157103f542-Vimage-0-02-05-633c9d0d155600200ba68e6f649a7d6592b45dce08c522bb6b83deb5b314e305-Vimage-0-02-05-66a623285a54b50015c290b5f69dcb2e57bb64d799a4eed75185db2221908639-Vimage-0-02-05-15a7f5796e6d87e9eb4d5025a0f3887a243c1fec603ba77f7f9e894e62a130d2-Vimage-0-02-05-9c2e48f5dabdb386e2ed65b2499eb8cde2fca4c410b373122edda4d1f94d9750-Vimage-0-02-05-8e8956373d0b38ac489ff2271e30b57f50eea60f11ef9cab43312b72e9c0accb-Vimage-0-02-05-8a88831590864cbdb0736c695fe77bdeb8957f3edc05525a7f2b9d4d8b41c56f-Vimage-0-02-05-7c8d7c8c3291856a35fdd154b061126dc59d73dd46a43cd4ef6feb72485551a4-Vimage-0-02-05-6e657c4ff9f73d6cc12dd1bf81c5df44072dcf39e9f80002336bcb9a441fd1f4-Vimage-0-02-05-5ab91c0468cb638a3cf02eb8e88b5e080567b05872957e57c164c681fc365424-Vimage-0-02-05-4c670f494288f6088407f4ddc6686db2c628fbdd1373259f5d60f88f09c969b2-Vimage-0-02-05-2ddf4d33890966bc325a54f76118e2f6e0839f23294c67b0d032a01d14968ef6-Vimage-0-02-05-2c0b55f954d58f17a05ae3c87ba7f46a9e94ad563413bacfe79dee86da4dc804-V
СЕДМИЦА НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО ОТ 14-11-2016 ДО 18-11-2016


image-0-02-04-b281c4d62c75888683cb4757fbbd1826add23f1adf9ba37dfecb6c0356824fc0-Vimage-0-02-04-c3fb58940d7eccf4a79fbfdbd8a49940178e20df96aa168a07bd5061fe0e801a-Vimage-0-02-05-2a4b060d58c80a5b33427ec38ef889864a651eb51de4d5a6ec0f5efa03051cb3-Vimage-0-02-05-4acc2bf785e74d30e1c1264fd7025253a304abc4d23b3c68f86cd8e4d8b984ca-Vimage-0-02-05-5b8e19da0334b4d8392053cfbc611b475281ac10ed4207b4105661813f7dfdbf-Vimage-0-02-05-8e72a01b6dd4ee024528bbfb2378c727c88f86b7d0bed551cb37b25614d9dd20-Vimage-0-02-05-58a044144084297ad5434e30223993286740bcde9ef65a62d2e801e03a975488-Vimage-0-02-05-1171c3b9f817c5bf5600f32b827dd324ace91c6570a8f8c8f49c2d390cc32a70-Vimage-0-02-05-23978327cbad5c60e92d2db2ad5c1c038c2c0802677a46a1ce3ae63773be8749-Vimage-0-02-05-c26822f159817b60b55bfaff843f2013fbdf26e29e9f78c5cb88e0eb37feb3a4-Vimage-0-02-05-e18c5972d18c82fb7cbbd1db0fe6499f907143fe42001961f447f0db6f17e5e0-V

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ


image-0-02-05-4a30c8a6983ace8e0b8741908ad225e230e415e08d1c91a1e90dae4849694713-Vimage-0-02-05-5e4b2b4dd1379ddea63e8228c43a81cf4f35fa4d88f56a8fe8895506505f2e51-Vimage-0-02-05-9d3adee29477808c5045a3a2129dcae9dfc2f58c824ef9b1ab513ea58ab9b6cb-V

image-0-02-05-042fdef2224260e41f32157cd7a2442d396ba1d098af462535e389416018fd84-Vimage-0-02-05-93bd14c9a0c19cd252a70b3123bfb9d245ae30f16001f320d7413306c3986f81-Vimage-0-02-05-8679fdeead58d27a4c494be0d99a914458c5288a65e310a145f6f8badccd4c4b-Vimage-0-02-05-04409438a939f9ee0c6ee0b5dbdcad8cc664bb83412a7e20c9ed302bf0629ca4-V

image-0-02-05-ad3370deabbead4ffaa2fff2c01925fa692998bb7b48434b2b8f4239acfd87b0-Vimage-0-02-05-c4095dc1073fcd1539e8d48e0d5f31f97c0906631adc1b2418899a80f971b253-Vimage-0-02-05-cdfc98720118632ee5f7c70bc545375706182a43fa480d44a10b08a64bf9a081-V

image-0-02-05-f21c4be16b29c19dd93da8705d5dd5a9366a229b15a330445793cf31de39db5a-Vimage-0-02-05-0fcd62866d6bf260d4653ad18b7da3ea8757de0e0e23a1be8420077c7b545b68-Vimage-0-02-05-16202f738c21b51696fa967ccc1b2c4dfc16e29249f8ea6f23587b08188a0be3-V

СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 10-10-2016г-14-10-2016г:


image-0-02-03-01eeffb7be628c110e0c81ba1de0a35c7113b0cb8403d706b597974c6eec29dd-Vimage-0-02-03-4f04b3974f9fa70b0e1c41ea7738bf8dae509f503997bed351f541b718e78072-Vimage-0-02-03-6cf8b645a071ffba3fd6f118216482ba63f08266e4bf08c9f2c6665addd6f11b-V

image-0-02-03-536c884de2aa57d7d36ecba52a3dde28a61e76964624cfd8059b419cda9c05c5-Vimage-0-02-03-42349c5700003ef39818e8c7801d687d8d5340f95ce28f53c28f5f7eb3a62436-Vimage-0-02-03-aa334aa567054eb08526f56e8ea79e711e02731d02ac073e84413a061067b364-Vimage-0-02-03-b7beb4928cdf41f1398f9962783dcc612876307c733236947e4a85340c56bdd8-V

image-0-02-04-1f933f3082cd8c5b292dd353bedcc64d52dde3122b3f7234ad53c769785f546d-Vimage-0-02-04-b87b989467da0a0661834e2d5a807d370ccdfa4e219088bee3a5bec8cfbf8fe2-Vimage-0-02-04-eb1e5fc848431af56403f473c7fa6b9c39ae2c93705d002a67755c3ed1e9cb2f-Vimage-0-02-05-1bdd826ec3e20f08f404be003af0fa7269009d788afdd965628d566fcd870cc6-V

image-0-02-05-3a092f7baa9b39519f806b8b0414a154699fb22f44521fb0e668698850ba98a9-Vimage-0-02-05-4cb67780f75b4295a9aed016d4e82bbcca74932811c7e2b9a0b409e5b313edda-Vimage-0-02-05-4d7819045d4df43d33cf433839c28969b6776f8756b8bea461abc0a53b0fb2a4-Vimage-0-02-05-6cb2c6bbfc3077061dcd7ff4ee72a3fea07ddd6f245335eb29bfb5b2d584242a-V

image-0-02-05-40f223297a2cfee856e4b3e7c7c958e867381714460d596101c224c1c64e507a-Vimage-0-02-05-45bc4e500ae073cefac9e27b71a75f5bd9c8b6beb95e6137861026697107b823-Vimage-0-02-05-73ad4fa6cb722ce57b27602fcd58f065602d5c3892accf50084dd35c1957430a-Vimage-0-02-05-87f4479a0b82855ba5d30a65b69056867d2031d5320906b55a69fc5498f32a65-Vimage-0-02-05-475f4141c8eec7c47e0d59857acb27471f472fa0b1f3d4314e7accb0cc09da4d-V

image-0-02-05-0583d7f12975825e301df1e97198a948b429ab0c622d91a8aa40d24a07f5f143-Vimage-0-02-05-0941fffb7064f9a86ac548bd18fc23e3c2f087c1ffd738477263abe9b2e6807b-Vimage-0-02-05-33920d02c811f11298182611349714edf19c78e427f1516e4ad0ceb9775c9331-Vimage-0-02-05-311654a2b973c09dc9175a5a6621cea5ae612d71bbf7c8f388b192e07b88d8c1-V

image-0-02-05-b1b9c6cb611ce199217cdbff38d7f4c70d92021a8443aff600ca7d38752986ea-Vimage-0-02-05-bc55bf3fa80807103834760fec7caafc92becbd11759bdce552abc215353f448-Vimage-0-02-05-e963e2efb5e1425caa6149c3773b0aac6ed839b85e6090dd83f10b2ba7e93a01-Vimage-0-02-05-f3c599f4dc805626ed09ec034e7f3ee8b61673ee453f4775713210ed7cda604b-V

ПЕРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН 2016/2017г:


image-0-02-01-0f26f3c482a1e653c7fba1dafb57c04b96d1465273aea9e77d94019e970b0318-Vimage-0-02-01-02cde24946191447b7a61aa2dc19e8ff8934cbf1fb2a8c511a32ab02d97652b2-Vimage-0-02-01-2d68e94b9e8524f4ae81e19f84c28d6b08172829a39d472f3b768bd25781843a-Vimage-0-02-01-3f9792fd1baaf524c117d78b3cae6e6fb6887e4251adb8e0b3eae43442c81c8c-Vimage-0-02-01-3fb5c2a0066dfb4a677616c559bc80b7f9e799561a9edbc723b35571de10f64b-Vimage-0-02-01-6ef874dd00f822a6276f3b47316d5b690bdbad457b75d8115f0e83f0d3ca3c5b-Vimage-0-02-01-43b37b19ea868b62cd1001a713eecde51ea9b2604a9b28c3de1f8d478dbbf330-Vimage-0-02-01-65d902d847c7791880ec38620a3976c29f6ddfe913e4457a955a7058f686d533-Vimage-0-02-01-370f7394d51f2f0abe0009ab641a0497f4f7e04d59d094fb5f1756f2b20493f4-Vimage-0-02-01-603a99cab7782f95bbc18eb78ab209b1f4820580fe028816c2067c1ba7de0cba-Vimage-0-02-01-690c05535d21c20188021efc87a293887c459275224133cd60230ee1993330c5-Vimage-0-02-01-7344628e37580f4b3574cf2c4352b53f6ebf7de590e81944255d2a2f7e73f2b8-Vimage-0-02-01-a08c64ecd8af652c7cbc891118cda4fed5adfbea00a4301eca67e829d02e5748-Vimage-0-02-01-a8e0d13371b1ebf67e0fd3ee67f265d97a99e063ec3a44b12ddfc5a58c51b6a4-Vimage-0-02-01-a4133a6c6f21dcbdfe865a625f4e45c4c47b5d9b228733464678bc38ad23f4bd-Vimage-0-02-01-aa39a7b8849e1bf1a678d9b375d2df5ca8fa2105b797232f2f3bf09e3ab73e60-Vimage-0-02-01-ab3b647fe05f7cfb4df9dbe3081aad591172d062754a7ee4f450f0cbbbeed1b9-Vimage-0-02-01-aba2db2cafc361567eaedd67ecd2b5f54797787977c16f76611edd6865c05404-Vimage-0-02-01-adebedccdd96b3077231c70bc6c7e7bc14233596f2989100f7142dcce182981e-Vimage-0-02-01-afbd0196bfc6646e0ce6628ba5639a75357d64f36b5fbb358148366fe808f638-Vimage-0-02-01-b0a4b3b6891ca59a5cfb002009f0bdc2d695341cc62262acc5a44d89c9291ee1-Vimage-0-02-01-bd9b0efa779f9fb48c112ef2fbfa5e77e2e9d66a3038d481cc00b8ce15bb3a1e-Vimage-0-02-01-bda6f12bafa0fa29cb1cb9da96d9335e076b851ea2cbd85019eacd71b639a67a-Vimage-0-02-01-c06e9a3abf75e924a912e79e5c71a6c47800fb923773b14e471af5c703716672-Vimage-0-02-01-cf1c328d57383d1c35f3d888e9829675784714189e179659152e37b461033b79-Vimage-0-02-01-e251ac15eddd7ce3101d41dd2609b7810d024ce3e01284bf675c8db3543e546f-Vimage-0-02-01-e76471fb1805f013c07d8e5b4484a361b3840b979d2c0dd37c42d294ae73bb9f-Vimage-0-02-01-eca3c575c39e9759f7519264022d469bf3c6a70e2f469781116d1fef1a5c0a7a-Vimage-0-02-01-fa9187c2069e58cd45d4a219f5dab08cd892a045393f028fd627016c9fda927a-V