Начално училище “Св.св.Кирил и Методий”

с.Нова махала , общ.Николаево , обл.Стара Загора

 

nunmah 187_rs

Училището е основано през 1889 година.

От сведенията,  взети от летописната книга името на училището се е изменяло така:

 1.Ново – Махлянско българско народно първоначално училище;

2. Народно първоначално училище “Св.св.Кирил и Методий”

3. Начално училище “Кирил и Методий”

4. Начално училище “Св.св.Кирил и Методий”

 През цялата си история на съществуване , българският народ е оцелял като нация благодарение на своята азбука , четмо , писмо и православна църква. Така и преселилите се от Балкана българи , които създали българската общност в с . Нова махала , искали децата им да се учат .От старите архиви разбираме , че селото е било изцяло турско. Избрали трудния и не лек път – някои от децата ходели на училище чак в днешно Гурково , защото по това време и в Николаево не е имало училище. Едва  след Освободителната война  в далечната 1889 година отваря врати първото училище в с. Нова махала и за първи учител в него е назначена госпожа Айранова../ от 1889 до 1894 г./То се е намирало на мястото на читалищната сграда , строено е през 1887 – 1888 г. и е открито през 1889 г.През първата учебна 1889 – 1890 г.са били записани общо 18 ученици , от които 12 момчета и 6 момичета.През следващата учебна година броят им се е утроил и станал 38 ученици – 29 момчета и 9 момичета.По това време е имало три класа-първо отделение с 23 ученици – 17 момчета и 6 момичета , второ с 8 момчета и 2 момичета и трето с 4 момчета и 1 момиче.

nunmah 192_rs

 По това време много се е държало на дисциплината , както на учениците , така и на самите учители.С писмо № 1088 заведено в училището на 10. 12.1891 г. , се съобщава за изключване на ученици и учители , които си служат с фалшификации и лошо поведение от всички държавни и общински училища.  От писмо под № 10 от 10.12.1889 г. на окръжния инспектор , разбираме , че още в първите години ръководството на образованието е в ръцете на държавата , държало се е много на присъствието на всички ученици. С  това писмо се  изисква да се съобщи броят на учениците , които не посещават училище.

nunmah 204_rs

След  г- жа Айранова последователно учителстват: Анка Доброджалиева  /1894 – 1901 г./;

Александър Едрев /1901 – 1907/;Слави Костадинов , Стефан Стефанов , Пею Христов , за които имаме сведения от държавен архив , че са работили в училището от 1907  до 1914 г. Но данните за тези учители през периода са оскъдни и не можем да твърдим кой е изпълнявал длъжността директор.

  • От 1915 до 1921 г. директор на училището е Анка Даракчиева.- нямаме биографични  данни за завършено образование и лични данни.
  • От 1921 до 1943 г. – Захари Христов  – завършил средно педагогическо училище в гр. Казанлък със зрелостен изпит – бил е главен учител;
  • От 1943 до 1959 г.Георги Цонев –средно педагогическо училище в гр.Казанлък , със зрелостен изпит;
  • От 1959 до 1978 г. Николина Тодорова род.на 25.07.1923 г ,завършила педагогически курс;
  • От 1978 до 1988 г.-Райна Бъчварова родена на 04.09.1933 г. педагогическо училище в гр. Казанлък;
  • От 1988 до 2000г. роден на 15.11.1939 г. завършил педагогическо училище в гр. Стара Загора – Денко Колев;
  • От 2001 до 2008 г. родена на 11.11.1975 г. завършила начална училищна педагогика в ПУ “Св.Паисий Хилендарски “ , гр.Пловдив през 1997 – Светлана Дончева Стоянова днес Светлана Сарафова ;
  • От 2008 до 2015 г. директор на училището е Биляна Иванова Иванова. Родена на 09.08.1974 г. в гр.Стара Загора ,завършила начална училищна педагогика с ОКС „бакалавър „ във ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” , гр.Велико Търново и ОКС „магистър „ в ТУ Стара Загора – предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език / английски език /”
  • От 2015 г. директор на училището е Димитринка Атанасова Цветкова. Родена на 05.06.1960 г. в гр. Хасково. Завършила начална училищна педагогика с ОКС „бакалавър „ във ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” , гр.Велико Търново и ОКС „магистър „ в ТрУ Стара Загора – педагогическо и психологическо консултиране. Притежава IV ПКС.”

 

 От редовете на безценната летописна книга четем още , че:

На 1.09. всяка година се отваря училището , започва записването на учениците и винаги околийския инспектор идва на ревизия.В началото на месец май се правят задължителни изпити на учениците и се провеждат родителоучителски утра.Учениците са възпитавани на християнски добродетели , труд и патриотизъм , като специално се водят в църквата за получаване на своето причастие , водят се беседи за войните и героизма на българския народ , за загиналите новомахленци във войните , за икономическия подем , който започва в началото на 30-те години в страната ни.

През 1936 г. започва ежегодното празнуване на “Червения кръст” и празнуването “Денят на детето” , училищното ръководство се посещава от участъков лекар , правят се прегледи и ваксинации на децата.

През 1941 г. двамата учители в училището Захари Христов и Георги Цонев са мобилизирани и в училището преподават като се редуват учители от николаевското училище.

През 1942 г. върлува детски паралич и учебната година започва едва на 3.11.1942 г. след като е направена ваксинация на всички деца.

На 7.11.1946 г. идва окръжна комисия , която избира и определя място за нова училищна сграда – в джамийския двор. Училището е построено за две години – с две просторни класни стаи , стая за учителите и библиотека , отваря врати през 1949 г.

На 26 май 1961 г. учениците , заедно със своите учители посрещат в с. Тулово първия космонавт Юрий Гагарин.

През 1968 г. започва строежа на третата училищна сграда ,защото старата е много малка и не отговаря на потребностите , строи се по стопански начин и е завършена през 1971 г.Учебната 1974 – 75 година е открита в новата сграда ,  която и днес на първият учебен ден училищният звънец оглася селото и събира всички учащи в селото ученици.

И така до днес , всички учители , назначени в училището с много енергия , труд и ентусиазъм работят , за да израстнат учениците им добри граждани на родината ни. Повечето от бившите ученици са известни лекари , инженери ,  икономисти , успешно реализирани в живота. Писателят Константин Колев , също е ученик  на нашето училище.

Двама от учениците в училището – Денко Колев и Светлана Сарафова са и бивши директори на училището. По време на тяхното управление училището е участвало в много празници и тържества , организирани от читалището и община Николаево , от които са спечелени грамоти и награди.

През 2001 г. е създадена група за модерни и характерни танци “Сладки мечти”, под ръководството на тогавашния  директор Светлана Стоянова / сега Сарафова /  , която и днес радва публиката със своите изпълнения. През 2007 г. училището печели проект на МОН по НП “Училището – желана територия на ученика” , благодарение на който групата продължава да работи , оборудвана е репитиционна зала и са закупени костюми за сценичните изяви на децата. Организацията и реализирането на този проект пак е заслуга на г-жа Светлана Сарафова – бивша ученичка на това училище.

Днес училището продължава да работи и по други предложени от МОН проекти и програми  , като Да направим училището привлекателно за младите хора – УСПЕХ „За тази учебна година бяха сформирани две групи за ИД – клуб „ Празнуваме заедно „ и клуб „ Да изразя себе си чрез танци „.Чрез участието в ИД до голяма степен се осмисли свободното време на учениците , засили се интереса към учебния процес като цяло , учениците придобиха нови знания , умения и компетентности , свързани с обичаите и празниците на чуждите култури , както и техните ритуали и различни танци по различни поводи . Благодарение на по – дълго прекараното време в училище с ръководителите на дейности и със своите съученици се разви неформалното общуване , което спомогна да се засили интереса на децата към учебния процес .Успяхме да превърнем училището в по – привлекателно място , в което учениците да се чувстват значими , а прекараното в училище време да бъде ползотворно и изпълнено с интересни занимания с ръководители , които познават добре и  с които могат да разговарят свободно и спокойно , без притеснения .

Почти всички учители от училището са и видни общественици.- Георги Цонев е основател и на читалище “Зорница “ в с. Нова махала , което и до днес отдава много сили за културното , просветно и творческо израстване на населението на с. Нова махала  под ръководството на г-жа  Марияна  Колева.

  Бившият директор Денко Колев е бил и кмет на селото.

  Дъщерята на  бившият директор Николина Тодорова е добър зъболекар.

През 1989 г. настъпилите промени в политическия и икономическия живот в страната ни , не пощадиха и НУ”Св.св.Кирил и Методий”. В първите години на демокрацията част от децата не успяваха да посещават училище по социални причини , а днес много от родителите са по гурбет и като че ли образованието на техните деца не е приоритет както в миналото . Но въпреки това учителите продължават да работят упорито , както за прибирането и задържането на подлежащите на обучение и възпитание ученици , така и за тяхното ограмотяване .

Много трудно е да се опише една 124 годишна история на училището . Това , което успях да напиша е само малка част от историята ,  с която всички бивши и настоящи учители се гордеем , като се надявам , че и поколенията след нас ще продължат традициите на нашите предци , които са давали мило и драго за образованието на  своите деца.